Atletický

stadion

Lovosice2019 (106).JPG

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nájemce, pořadatel zodpovídá za dodržování aktuálních mimořádných opatření vyhlášené vládou ČR.

CENÍK

Pronájem

5500 Kč

1 den

KONTAKT

Milan Berka vedoucí správy sportovišť

+420 731 655 253 • vedoucisportovist@tslovosice.cz

Ing. Stanislav Hruza ředitel TSML

+420 739 372 539 • reditel@tslovosice.cz

Lovosice2019 (172).JPG