top of page

NAŠE ČINNOST

Organizace zajišťuje správu města, jeho údržbu, komunální úklid, péči o zeleň nebo drobné opravy, provoz a služby.

​​

 • Složka údržby zeleně zajišťuje sečení trávy, sběr listí, zalévání, prořezy, kácení, péče o keře a trvalkové záhony a výsadbu stromů, keřů a rostlin.

 • ​V úseku komunální úklid je náplní práce zejména zametání chodníků a ulic, čištění, sběr odpadků a úklid sněhu. Řidiči také zajišťují práce spojené s provozem dalších složek technických služeb města.

 • ​Složka údržba a opravy zajišťuje především drobné zednické, instalatérské, elektrikářské a zámečnické práce. Dále obstarávají opravy všech budov v majetku města.

 • ​Další organizační složkou TSML je úsek s názvem provoz a služby. Zaměstnanci tohoto úsek se starají o správu hřbitova, obsluhu WC s správu městské ubytovny.

 • Technické služby města Lovosice mají také na starosti kompletní správu a údržbu sportovišť a sportovního areálu. Jedná se mimo jiné o tenisové kurty, krytý bazén, saunu, koupaliště, zimní stadion, atletický stadion nebo fotbalové hřiště.

2 Miroslav Vintrich .jpg
Kotva 1
Údržba komunikací

Desítky kilometrů ulic, silnic a chodníků potřebují péči. A právě my se částečně staráme, ve spolupráci s odborem majetku a investic o to, aby každý chodec nebo řidič mohl pohodlně a bezpečně používat městské komunikace. Částečně opravujeme výtluky na komunikacích, dláždíme nové a opravujeme staré chodníky a následně je udržujeme v dobrém stavu.  Naši pracovníci jsou aktivní ve všech ročních obdobích a setkat se s nimi můžete i v zimě při odklízení sněhu.

 

 • opravy komunikací ručně – výtluky (asfalt, beton, dlažba)

 • zimní opravy komunikací

 • osazování chodníkových a zahradních obrub

 • výstavba a opravy zámkových, žulových a mozaikových dlažeb

 • zámková dlažba – osazení včetně podkladu 

 • žulová dlažba - osazení a opravy

 • opravy opěrných zdí

 • opravy venkovních schodů a schodišť

 • opravy kanalizačních šachet a vpustí

 • opravy a čištění propustků

 • úpravy a strojní čištění silničních příkopů

 • provádění výkopů liniové stavby – strojně i ručně

 • opravy svislého dopravního značení

Kotva 2
Péče o městskou zeleň

Město Lovosice patří mezi velmi zelená města v republice a naším cílem je tuto živou svěžest udržovat při životě. Naši pracovníci jsou denně v terénu a starají se o vše, co roste na veřejných místech a v městských parcích. Zatravněné plochy na pozemcích ve vlastnictví města jsou sekány našimi pracovníky a celkem se jedná o více jak 40 ha plochy.

Území města bylo pro potřeby sekání rozděleno do 14 lokalit (které jsou pro potřeby základní orientace popsány názvy ulic v lokalitách) + Václavské náměstí. Jedná se o lokality:

1.   ÚSTECKÁ – LHOTECKÁ – TEPLICKÉ NÁDRAŽÍ
2.   PŘÍČNÁ – BARÁKOVÁ – RESSLOVA – VODNÍ
3.   WOLKEROVA – KRÁTKÁ – K. MALIČKÉHO
4.   28. ŘÍJNA – DPS – SADY PIONÝRŮ PARK
5.   TOVÁRNÍ
6.   KOSTELNÍ – ŽIŽKOVA – HUSOVA
7.   ŽIŽKOVA – PROKOPA HOLÉHO
8.   CENTRUM – ZÁMECKÁ – SAUNA
9.   OKRUŽNÍ – NÁDRAŽNÍ – NADJEZD
10. HOLOUBKOV
11. NOVÉ KLAPÝ
12. HALA CHEMIK – TENISOVÉ KURTY
13. LESOPARK OSMIČKA
14. PRŮMYSLOVÁ ZÓNA U NOVÉHO KLAPÝ

V rámci dané sezony je provedena seč na lokalitě č.14 třikrát, na ostatních lokalitách sedmkrát. Některé pozemky v rámci lokalit mají počet sečí menší (např.: pozemky kolem Modly). Tráva se ve většině sekaných ploch sbírá, někde nechává ležet, někde mulčuje v závislosti na umístění pozemků. Tyto podrobnosti k jednotlivým pozemkům lze dohledat na mapovém serveru ve vrstvě PLOŠNÁ ZELEŇ K ÚDRŽBĚ.

Průběh sekání města víceméně odpovídá shora uvedenému pořadí jednotlivých lokalit. Jedna seč, kdy je posekáno všech 14 uvedených lokalit (celé město) trvá cca 20 pracovních dní. Termíny dokončení jednotlivých sečí se mohou nepatrně posunout kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. V rámci každé seče je posekáno bezmála 40 ha zatravněných ploch. Václavské náměstí je během sezóny sekáno víceméně každý týden. Nad rámec uvedených sečí jsou sekány travní porosty ve veřejném prostoru pro přípravu různých společenských akcí např.: čarodejnice, Hašmar, apod.

 • jarní a podzimní úklid trávníků, vertikutace, hnojení

 • výsadba nových stromů

 • seč travnatých ploch

 • hrabání listí

 • sečení luk (mulčování)

 • zakládání trávníků, výsadba dřevin a květin vč. následné péče

 • kácení stromů vč. ztížených podmínek (z plošiny)

 • řezy stromů (arboristická práce)

 • řezy živých plotů

 • řezy keřů (zmlazení, tvarování, průklest)

 • likvidace vytrvalých plevelů (aplikace herbicidů)

 • likvidace náletových dřevin

 • ve spolupráci s OMaI údržba dětských hřišť, herních prvků a městského mobiliáře

 • štěpkování dřevní hmoty

 • odvoz odpadů ze zeleně

Kotva 3
Čistíme město

Provoz každého města se sebou nese i produkci nečistot a odpadů. My jsme tu od toho, aby Lovosice neskončilo zahrabané pod nánosy špíny a veškerá veřejná místa a komunikace byla v čistém stavu. K tomu při své každodenní práci využíváme mechanizaci a pečlivou práci našich lidí v terénu.

Na jaře vysáváme prach, zametáme chodníky a likvidujeme to, co po sobě zanechala zima. Při vysokých letních teplotách ulevujeme občanům kropením silnic, myjeme komunikace a zaléváme zeleň. Na podzim pak zase z ulic a parků uklízíme tuny spadaného listí.

 • strojní a ruční úklidy vozovek, chodníků, ploch

 • mytí vozovek, chodníků, ploch tlakovou vodou (tryskami nebo ručně hadicí)

 • kropení vozovek, chodníků, ploch a zeleně

 • dovoz vody (do bazénů)

 • ruční úklid a odvoz smetků z vozovek, chodníků, ploch

 • strojní a ruční úklid listí z vozovek, chodníků, ploch a parků

 • likvidace černých skládek

 • pravidelný vývoz odpadkových košů

 • strojní čištění dešťových vpustí a kanalizací

Kotva 4
Zimní údržba města

Lovosice patří díky své poloze mezi města, která jsou silnou zimou postihována velmi zřídka. Ovšem abychom předcházeli nebezpečím vzniklým spadem sněhu, námrazou a dalšími klimatickými vlivy, jsme vybaveni technikou, která je po okamžité detekci problému připravena vyrazit do ulic města a zvládnout většinu kalamit. Technice pomáhají i pracovníci, kteří manuálně pročišťují hůře přístupná místa a menší mechanizace pohybující se na chodnících.

 • strojní a ruční zimní údržbu vozovek, chodníků, ploch (pluhováním, zametáním a posypem)

 • strojní a ruční úklid a odvoz sněhu z vozovek, chodníků, ploch

 • posyp a čištění parkovacích ploch a velkých areálů

 • zimní údržbu schodišť, zastávek, přechodů, parkovišť a křižovatek

 • zimní údržbu pro průmyslové areály a další subjekty 

 • kompletní zimní údržba včetně úklidu posypových hmot po skončení zimní údržby

Kotva 5
Údržba veřejného osvětlení

Pracovníci Technických služeb města Lovosice pečují o veškeré veřejné osvětlení ve městě a zajišťují také montáž a demontáž vánoční výzdoby města. Obstaráváme kompletní servis veřejného osvětlení včetně opravy svítidel a údržby. V rámci města Lovosice je zpracován pasport veřejného osvětlení a každý stožár VO je označen štítkem s číslem, který slouží např. pro snadné nahlášení poruch a následnou lokalizaci.

Disponujeme vysokozdvižnou pojízdnou plošinou, která je nezbytná pro údržbu lamp veřejného osvětlení. Plošinu je možné si pronajmou i pro soukromé účely a opravy na vlastním majetku dle ceníku TSML.

Kotva 6
Provoz veřejných WC

Provozujeme veřejné toalety s obsluhou pro širokou veřejnost. Veřejné toalety jsou vybaveny bezbariérovým přístupem i samotným wc pro hendikepované občany. Použití WC je zpoplatněno 5 Kč / osoba.

Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00

 • provozní doba se může lišit v závislosti na pořádání veřejných akcí v lesoparku Osmička.

Kotva 7
Ostatní služby

Zajišťujeme kompletní instalatérské, zámečnické, topenářské, malířské, zednické a elektrikářské práce na budovách v majetku města Lovosice.

 • Technické zajištění kulturních akcí

 • Provozování ČOV ul. Terezínská

 • Pravidelná péče o městský mobiliář

 • Provozování a údržba fontány na Václavském náměstí

 • Dílenská činnost – zajištění servisu, oprav a údržby naší mechanizace

 • kompletní zimní údržba včetně úklidu posypových hmot po skončení zimní údržby

bottom of page