top of page

SPRÁVA HŘBITOVA

Město Lovosice je provozovatelem veřejného pohřebiště, které se nachází v k. ú. Lovosice, Teplická ulice. Správcem veřejného pohřebiště je příspěvková organizace Technické služby města Lovosice, IČ 05971853,  se sídlem Terezínská 1123, 410 02 Lovosice, zastoupená ředitelem Ing. Stanislavem Hruzou.

Hřbitov Lovosice

Gabriela Schejbalová

tel.: +420 734 151 862

e-mail.: spravapohrebiste@tslovosice.cz

Provozní doba správy pohřebiště:

Po: 8:00 - 11:00 • 12:00 - 16:00
Út: 8:00 - 11:00 • 12:00 - 15:00
St: 8:00 - 11:00 • 12:00 - 15:00
Čt: kancelář uzavřena
Pá: 8:00 - 15:00 

 

Doba zpřístupnění pohřebiště:

1. 3. - 31. 10. • 7:00 - 19:00
1. 11. - 28. 2. • 7:00 - 17:00

V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle v době 7:00 - 22:00. Správce pohřebiště je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění. Mimo vymezenou dobu je ústřední pohřebiště uzamčeno.

Nájem hrobových míst

 • Smlouva o nájmu hrobového místa je uzavíraná na dobu určitou, tzn. na dobu 10 let. Po uplynutí této doby je nutno uzavřít novou smlouvu a současně zaplatit nájemné opět na období 10 let na základě zákona č.256/2001Sb. (zákon o pohřebnictví). 

 • Nájemné můžete uhradit v kanceláři správy pohřebiště nebo bankovním převodem. Potřebné podklady k platbě vám budou sděleny v kanceláři.

 • Dotazník ke smlouvě o nájmu hrobového místa je k dispozici v kanceláři správy pohřebiště nebo ke stažení zde.

 • Vyplněný dotazník můžete odevzdat v kanceláři správy pohřebiště, nebo poslat emailem na adresu spravapohrebiste@tslovosice.cz.

 • K podpisu Smlouvy o nájmu hrobového místa budete vyzváni SMS zprávou na číslo uvedené v dotazníku nebo e-mailem.

 • Při úmrtí nájemce je nutno tuto skutečnost nahlásit v kanceláři správy pohřebiště, aby se co nejdříve vyřešil přepis smlouvy na stanovenou osobu.

Dle řádu pohřebiště je zakázáno:

 • Jezdit na pohřebišti na jízdních kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech

 • Vstupovat do areálu se psy, kočkami a jinými zvířaty

 • Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst

 • Vysazovat dřeviny – v případě nedodržení vyzýváme nájemce, aby co nejdříve a to na vlastní náklady sjednali nápravu.

Ke zhotovení, údržbě, opravě a úpravě hrobového zařízení všech typů hrobů i hrobky je nutný souhlas správce pohřebiště! Před zahájením jakýchkoliv prací musí být k hrobovému místu uzavřena platná nájemní smlouva. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje tak, aby vznikaly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.

Upozornění: Veškeré ukládání ostatků do hrobových míst je nutno nahlásit správci pohřebiště

Nájemce hrobového místa je povinen správci pohřebiště oznámit uložení urny či její přemístění a sdělit tyto údaje:

 • Jméno a příjmení zesnulé osoby

 • Místo a datum narození

 • Místo a datum úmrtí 

 • Datum uložení urny na pohřebiště 

Dovolujeme si upozornit nájemníky hrobových míst, že Správa pohřebiště odpovídá pouze za škody na hrobovém zařízení, které zavinil porušením svých povinností. Nezodpovídá však za škody způsobené vyšší mocí a jednáním třetích osob.

Na hřbitově jsou umístěny odpadkové koše s možností třídění odpadu - sklo, plast, směs, bio. Tyto koše slouží pro odkládání drobného odpadu. Vazbu, věnce, obsahy květináčů (květina + hlína) vyhazujte do velkých modrých kontejnerů umístěných v přední části starého hřbitova - i zde jsou rozdělené na BIO a SMĚS. Žádáme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu.

Řád veřejného pohřebiště

Ceník nájmu hrob. míst a služeb

Dotazník ke smlouvě o nájmu

Květiny na náhrobku
bottom of page